n شناسايي حدود 30 خانه زيرزميني اقامتي در تهران

 

مدير کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري از شناسايي 30 تا 35 خانه غيرمجاز در تهران که بدون مجوز به پذيرش مسافر اقدام مي‌کنند، خبر داد و گفت: اطلاعات اين خانه‌ها به پليس داده شده تا برخورد شود.

ولي تيموري افزود: اين فهرست را يک ماه پيش اتحاديه هتلداران استان تهران در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گذاشته که پس از بررسي و استعلام مشخص شد هيچ يک از اين خانه‌ها مجوز ندارند و غيرمجاز فعاليت مي کنند، ما هم اسامي آنها را در اختيار اداره اماکن نيروي انتظامي قرار داديم تا طبق قانون برخورد کند.

وي با بيان اين که در استان تهران تا کنون براي هيچ خانه‌اي با عنوان «خانه مسافر» مجوز صادر نشده و فعاليت اين خانه‌ها در گردشگري غيرمجاز تلقي مي‌شود، درباره شرايط ايجاد چنين اقامتگاه‌هايي در شهرهاي مختلف به‌ويژه تهران با توجه به تراکم رفت و آمد به آن، توضيح داد: هر استان کارگروهي متشکل از نماينده استاندار، فرماندار، تعزيرات، دادستان، امکان، نيروي انتظامي، تشکل‌هاي گردشگري و اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دارد که براساس شرايط آن شهر يا استان براي ايجاد خانه‌مسافر در بازه زماني مشخصي اعلام نياز مي‌کند، ما هم براساس تصميم جمعي آن کارگروه استاني، مجوز خانه مسافر را صادر مي‌کنيم. درباره استان تهران تا کنون اين اعلام نياز مطرح نشده است.

وي اضافه کرد: قرار بود نام اين خانه‌ها در بازه زماني که فعال هستند در سامانه‌اي آنلاين معرفي شود تا پديده تابلو به‌دست‌ها جمع‌آوري شود که متاسفانه شرکت توسعه گردشگري به عنوان مجري خانه مسافر، تا کنون اين سامانه را راه اندازي نکرده است.

تيموري اظهار کرد: به هر حال از نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنها خانه‌هايي امکان پذيرش گردشگر و مهمان را دارند که از اين سازمان مجوز دريافت کرده باشند و ما در صورت دريافت گزارش از خانه‌هاي غيرمجاز آن ها را به اداره اماکن نيروي انتظامي معرفي خواهيم کرد.