سامان‌دهي مراکز اقامتي در قالب خانه‌مسافر آغاز شده است

 

 

مدير‌کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري سازمان ميراث‌‎فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري از سامان‌دهي مراکز اقامتي در قالب خانه‌مسافر در کشور خبر داد.

ولي تيموري مديرکل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، در برنامه تلويزيوني «روي خط خبر» که از شبکه خبر پخش شد افزود: هر واحد اقامتي که بدون اخذ مجوزهاي قانوني فعاليت کند غيرمجاز است و شهروندان و گردشگران نبايد در اين مراکز اقامت کنند.

او با اشاره به آسيب‌هاي فعاليت اقامتگاه‌هاي غير‌مجاز گفت: وقتي فردي بدون برنامه‌ريزي و عدم استفاده از تورها و بدون تعيين مکاني براي اقامت در مقصد راهي سفر مي‌شود، هم خود او و خانواده‌اش در سفر ممکن است دچار مشکلاتي شوند و هم ما در سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري دچار دغدغه خواهيم شد.

تيموري افزود: وقتي از قبل محل اقامت مشخص شود افراد با آرامش به سفر مي‌پردازند و دغدغه‌اي براي اقامت در مقصد ندارند و از طرفي خيال ما نيز در سازمان ميراث‌فرهنگي راحت‌تر خواهد بود چراکه محل اقامت از طريق يک تور داراي مجوز هماهنگ شده و احتمال تخلفات کاهش مي‌يابد.

تيموري افزود: اين درحالي است که سازمان ميراث‌فرهنگي وظيفه قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاراني دارد که در حوزه ساخت مراکز اقامتي مجاز مانند هتل و... فعاليت مي‌کنند و طوري بايد عمل کنيم که استقبال مردم از اقامتگاه‌هاي رسمي بيشتر شود.

مديرکل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري افزود: مراکز اقامتي غير‌مجاز بايد شناسايي شوند و اگر مرکزي به‌صورت غيرمجاز فعاليت مي‌کند سازمان ميراث‌فرهنگي از نيروي انتظامي درخواست مي‌کند تا از فعاليت اين مراکز غيرمجاز جلوگيري کند.

او افزود: بر اساس قانون بايد از فعاليت اقامتگاه‌هاي غير‌مجاز و خانه‌مسافرهاي غيرقانوني جلوگيري شود که البته سامان‌دهي اين مراکز اقامتي در قالب خانه‌مسافر آغاز شده است.

تيموري درباره نظارت بر هتل‌ها و مراکز اقامتي نيز افزود: همزمان با فرا رسيدن نوروز نظارت بر مراکز اقامتي افزايش مي‌يابد و در قالب ستاد هماهنگي سفر، گروه‌هايي براي بازديد از اين مراکز مراجعه مي‌کنند و بر نحوه عرضه خدمات از سوي اين مراکز خصوصا بر نحوه قيمت‌گذاري در اين مراکز نظارت مي‌شود.