انواع ضیافت‌های رسمی و دیدارها

 

   محسن عبدالهي آرا

مدرس و کارشناس هتلداري

 

اين گونه ضيافتها از ابتداي ورود هيئتهاي خارجي از فرودگاه تا محل اقامت آنها با تشريفات خاص توسط کشور ميزبان انجام ميشود. پذيرايي در اين گونه ضيافتها ميتواند با توجه به نوع مراسم، زمان و نقشه سالن ضيافت به شکل انواع بوفه و حتي در اکثر مواقع به روش سرو انجام شود.

 

¾ ضيافت هيئتهاي خارجي به دو دسته تقسيم ميشوند:

1- ضيافت سران:

در اين گونه ضيافت‌ها، عموماً رئيس‌جمهور يا وزير کشور دعوت شده وارد کشور ميزبان مي‌شود. هيئت‌هاي همراه ايشان نسبت به هيئت‌هاي خارجي ديگر کمتر و موضوعات مورد بحث بين بالاترين مقام که مي‌تواند رئيس‌جمهور يا پادشاه کشور دعوت شده و کشور ميزبان  باشد، است. شايان به ذکر است که پيش نويس کليه مذاکرات از قبل مشخص شده است.

در اين ضيافت، هيئت رئيس جمهور يا خود رئيس جمهور يا معاونان ايشان جهت استقبال به محل فرودگاه مي‌روند و تشريفات خاصي از جمله پهن کردن فرش قرمز، نواختن سرود ملي کشور ميهمان و ميزبان، استقبال و روبوسي رئيس جمهور و معاون ايشان از رئيس جمهور کشور ميهمان و در انتها اسکورت ايشان تا سالن برگزاري جلسه يا محل اقامت انجام مي‌شود.

سالن‌هاي جلسات و البته ضيافت نيز با چيدمان‌هاي مختلف ميز و صندلي براي برگزاري انواع جلسات و همچنين پذيرايي کليه وعده‌هاي غذايي پيش‌بيني مي‌شود.

ادامه دارد ...