مسابقـه ميـزبـان بـرتـر

 

تحرک، انگیزه و آموزش در هتلداری کشور

اهميت صنعت گردشگري و جذب گردشگر در دنياي امروز و بهويژه در وضعيت فعلي اقتصادي کشور بر کسي پوشيده نيست. اقتصادي که نيازمند يافتن راههاي کسب درآمد به غير از راههاي مألوف و متکي به منابع نفتي است تا از بحرانها و انواع بيماريهاي اقتصادي برون آيد و ظرفيتهاي ديگر کشور از اين گذر توان بروز يابند.

صنعت ميهماننوازي و هتلداري نيز به عنوان نقطه کليدي که اولين برخوردها و ارتباطات با گردشگر در آن واقع ميشود همواره از درجه بهسزايي از اهميت برخوردار بوده بهويژه که "ميهمان نوازي" از تصاوير و پيش فرضهاي ذهني گردشگران از ايران و ايرانيان بوده و است. از همين روي مسابقه "ميزبان برتر" را ميتوان رويدادي مبتکرانه دانست که با توجه به فلسفه و دلايل ذکر شده و با هدف ايجاد تحرک در حوزه نيروي انساني شاغل در صنعت هتلداري ايران و بهويژه بخش ميزباني، ايده پردازي و اجرا شده است تا موجبات آموزش اصول و استانداردهاي پذيرفته شده و مورد انتظار گردشگران در کشور را فراهم آورد. در ادامه از خلال صحبت با مدير اجرايي و ايده پرداز اصلي اين رويداد به آنچه از ابتداي شکلگيري تا فرايند برگزاري اولين دوره آن گذشت اشارهاي خواهيم داشت

  الميرا سلطاني کلات

کارشناس ارشد گردشگري

 

soltani@hotelweekly.ir

   هدف؛ نگاه ويژه به پذيرايي و تشريفات است

عليرضا قصوري مدير اجرايي "ميزبان برتر" در گفتگو با "هتل" به سوالات مطرح شده در خصوص اين رويداد اينگونه پاسخ داد:

 

¾ ايده مسابقه ميزبان برتر از کجا شکل گرفت؟

صنعت هتلداري با رشد بسياري در دنيا و در سال‌هاي اخير همراه بوده به طوريکه همسايه‌هاي ما هم از اين فرصت استفاده کرده و بهره‌برداري‌هاي بسيار به‌جايي نيز از آن به عمل مي‌آورند و از آنجايي که کشور ما نيز قابليت‌هاي بسياري در خصوص مهمان‌نوازي و جذب گردشگر دارد ما نيز نبايد از اين قافله عقب بمانيم و خوشبختانه سرمايه گذاري‌هاي خوبي نيز چه از جانب بخش خصوصي و چه از جانب بخش دولتي در حوزه گردشگري انجام شده است که از جمله آن مي‌توان به اقداماتي که در حوزه توريسم سلامت انجام شده است اشاره کرد. به جهت همين پيشرفت‌ها و نياز به توسعه گردشگري به صورت کلان، ما هم بر آن شديم تا تحرکي در حوزه هتلداري ايجاد کنيم و با اجراي ايده‌اي که از مدت‌ها قبل توسط دبير و مبتکر اين مسابقه، محسن عبداللهي آرا مطرح شده بود باعث رونقي نوآورانه با نگاه ويژه به مبحث پذيرايي و تشريفات و خصوصا حوزه ميزباني شويم. چرا که ميزباني در اذهان عمومي به‌درستي جا نيفتاده و ما مي‌خواهيم بگوييم و نشان دهيم که حرفه ميزباني آنگونه که تصور مي‌شود نيست و حرفه‌اي بسيار مهم، فني و تخصصي است و نقش غير قابل انکاري در صنعت گردشگري و هتلداري و جذب گردشگر دارد.

اين مسابقه براي اولين بار در کشور اجرا مي‌شود و شايد بتوان گفت در دنيا نيز چنين مسابقه‌اي در اين حوزه و به اين شکل تا کنون اجرا نشده و بيشتر مسابقات در سطح آشپزي يا باريستا برگزار مي‌شود ولي در سطح ميزباني و تشريفات خير.

 

¾ آيا در فرايند اجرا با موانعي رو به رو بوده ايد؟

خير به حمد خدا مانعي وجود نداشت به اين دليل که همان طور که اشاره کردم خوشبختانه اهتمام لازم براي توسعه گردشگري و هتلداري در کشور وجود دارد و از مدت‌ها قبل هنرستان و حتي دانشگاه هتلداري هم در کشور ايجاد شده که همگي تقويت و ايجاد کننده فضاي مناسب براي برگزاري اين مسابقه بوده است.

 

¾ علاوه بر اسپانسرها، از طرف  شخص يا نهاد ديگري مورد حمايت قرار گرفتهايد؟

از آنجايي که اين اقدام کاملا به شکل خصوصي صورت گرفته است از همان ابتدا که فراخوان مسابقه داده شد مجموعه‌ها و هتل‌هاي بسياري اعلام حمايت و آمادگي کردند و به دليل اين که بسياري از برنامه‌ريزي‌ها صورت گرفته بود متاسفانه نتوانستيم با بسياري از دوستان و مجموعه‌ها همکاري کنيم ولي با توجه به اينکه مسابقه مراحل ديگري نيز خواهد داشت طبيعتا از حمايت‌ها و تقاضاهاي موجود در استان‌ها و شهرهاي ديگر در مراحل بعد استقبال خواهيم کرد.

 

¾ تاثير چنين رويدادي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

ما ايراني‌ها در دنيا معروف به ميهمان‌نوازي هستيم و اين تصوير از ايران و ايراني در ذهن گردشگران از ما وجود دارد از همين رو هم شايسته است ميهمان‌نوازي به صورت استاندارد و اصولي‌تر در سطح هتل‌ها و رستوران‌هاي ما اجرا شود تا انتظار گردشگراني که آشنا با سطح استاندارد پذيرايي هستند و همچنين مشتاق ديدار وجوه معروف ميهمان‌نوازي ايراني‌ها برآورده شود مسابقه ميزبان برتر نيز در همين راستا و هدف شکل گرفته است تا سطح استاندارد پذيرايي و ميزباني را در بين نيروي انساني صنعت ميهمان‌نوازي کشور ارتقا دهد و همچنين استقبالي که از طرف متقاضيان شرکت در مسابقه در همين مرحله اول به عمل آمد گواه از قابليت تاثير آن در اين صنعت است.

 

¾ آمار شرکت کنندگان به چه نحوي بوده است؟

شرکت‌کنندگان را کارکنان هتل‌هاي مطرح در سرتاسر کشورو رستوران‌هاي لوکس تشکيل مي‌دهند.

در حدود 100 نفر ثبت‌نام  کرده بودند که در مرحله اول و آزمون تئوري شرکت کرده و از بين آنها 30 نفر اعم از بانو و آقا، موفق به ورود به مرجله آزمون عملي شدند و در رقابت با هم در هر مرحله عده‌اي حذف شده و نفرات نهايي به مرحله فينال رسيدند و بدين ترتيب 5 نفر اول انتخاب و مورد تجليل قرار گرفتند و جوايز خود را دريافت کردند.

مدير اجرايي "ميزبان برتر" در ادامه به اهميت انکار نشدني جذب گردشگر در وحله اول و ضرورت بسيار حفظ گردشگر اشاره کرده و بيان مي‌کند که متاسفانه بسياري در کشور در مقوله جذب گردشگر فعاليت دارند ولي به دليل ضعف در دانش اصولي و استاندارد هتلداري نمي‌توانند آنها را حفظ کنند. چنانکه بسياري از گردشگران آشنا با استانداردهاي هتلي با مواجه شدن با خدمات نامطلوب، با عدم رضايت هتل و يا محل اقامت خود را ترک کرده و علاوه بر تصميم به نيامدن مجدد، تبليغات منفي نيز مي‌کند که بيشترين تاثيرات منفي را به همراه خواهد داشت. بنابراين ما نياز مبرم به حفظ گردشگر و راضي نگاه داشتن آن در هتلداري و گردشگري کشور داريم و در همين نقطه است که مسئله آموزش نيروي انساني اهميت خود را نشان مي‌دهد. رويدادي رقابتي مثل ميزبان برتر مي‌تواند تحرکي به‌سزا در امر آموزش را باعث شده و با تحريک و ايجاد انگيزه در کارکنان حوزه ميزباني و تشريفات، هدف حفظ و راضي نگاه داشتن گردشگر را به نوبه خود تامين کند.

 

   فرايند اجرا

مسابقه ميزبان برتر در دو مرحله تئوري و عملي برگزار گشت که در آن افراد پذيرفته شده که حداکثر امتياز لازم را در آزمون تئوري کسب کرده بودند وارد مرحله عملي شده و در اين مرحله انواع آزمون‌هاي مربوط به حوزه پذيرايي از شرکت‌کنندگان به عمل آمد که از جمله آنها مي‌توان به انواع چينش ميز و سرويس، پوليش وسايل سرويس و نحوه سرو انواع غذا اشاره کرد، و بر حسب زمان انجام هر مرحله، به افراد امتياز داده شد  و نفرات برتر قدم به مراحل بالاتر گذاشتند تا در نهايت و در پايان مراحل، نفرات برترِ اول تا پنجم انتخاب و معرفي شدند.

 

   نفرات برتر اولين دوره مسابقه ميزبان برتر

نفرات اول تا سوم اين مسابقه به ترتيب:

¾ نفر اول نعمت اسدي از کرمان

¾ نفر دوم يحيي بابائيان از بابلسر

¾ نفر سوم حامد ربيعيان از بابلسر

 

به اين نفرات به رسم يادبود تنديس ارزنده اولين دوره مسابقه ميزبان برتر همراه با جوايز ارزشمند ديگر تقديم شد.

گفتني است هتل‌هاي ايرانگردي و جهانگردي نقش به‌سزايي در حمايت از اين رويداد را به عهده داشته و در همين راستا مدير کل اين مجموعه بزرگ هتلداري کشور به نفرات چهارم و پنجم نيز هديه سفر به يکي از شهرهاي داراي اين مجموعه‌هاي تفريحي و اقامتي را به انتخاب خود اين نفرات اهدا کردند.

 

   حضور و داوري اساتيد برجسته صنعت هتلداري و ميزباني کشور

لازم به ذکر است اين مسابقه از قضاوت داوران مجرب و بنام يعني استاد جليل نصيريان، استاد محمد حنيفه بهرام پور و علي واشقاني مسئول آموزش و استانداردسازي گروه هتل‌هاي ايران گردي و جهانگردي در کنار ايده‌پرداز و دبير مسابقه محسن عبداللهي آرا بهره برد.

 

*************

از نکات قابل توجه اين مسابقه اجراي حرفه‌اي و پر انرژي حامد توسلي بود که خود از فعالين ميزباني و  داراي برنامه آشپزي در برنامه عصر خانواده از شبکه دو است که به جذابيت برنامه افزوده بود.

گفتني است، دور اول مسابقه "ميزبان برتر" با کيفيت و با موفقيت در تهران در 30 آبان و يکم آذر ماه برگزار گرديد و با پوشش رسانه‌اي مناسب ميزان قابل اعتنايي از توجهات را در جامعه هتلداري کشور به خود جلب کرد به همين دليل و با توجه تقاضاي مديران و گروه‌هاي هتلي در سرتاسر کشور در ادامه، اين مسابقه به صورت ليگ در استان‌هاي مختلف برگزار خواهد شد و نفرات برتر استاني وارد مرحله رقابت کشوري شده تا بدين نحو برترين‌هاي ميزباني کشور انتخاب گردند.