امروز جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ | ۲۴ می ۲۰۱۹
هویج و صنعت گردشگری!

 

در برنامه ریزی بعمل آمده برای بزرگداشت روز جهانی جهانگردی همواره تجلیل و معرفی پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت گردشگری کشور که هر سال بنا به فراخور با عناوینی چون خادمین گردشگری، برترین های گردشگری و....انتخاب و معرفی می شوند ، حواشی زیادی در رسانه ها و افکار عمومی بویژه در نزد دست اندرکاران گردشگری بوجود می آورد و تا مدت ها نیز ورد زبان ها می شود.

اما این ابتکار عمل که دیگر لفظ ابتکار و نوآوری برآن نباید گذاشت و به یک اقدام حسنه تبدیل شده مدتی است با توجه به نوع انتخاب ها ، حساسیت های مضاعفی در نزد دست اندرکاران و صاحبان اصلی صنعت گردشگری بوجود آورده است.

بطور مثال بحث انتخاب مدرس برتر گردشگری کشور در سال جاری وارد فاز جدیدی از این حساسیت ها گردید.

برای این منظور چندی پیش از سوی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور همچون سایر بخشهای انتخاب برترین ها ، فرم های مشخصی به ادارات کل استانی ارسال و از آنها خواسته شد تا مدرسین برتر خود را معرفی و یا توسط مدرسین متقاضی که اعلام آمادگی کرده اند پر شده و به مرکز ارسال گردد تا در مراسم به برترین مدرسین لوح ویژه اهدا شود.

نکته حایز اهمیت پر کردن دهها فرم توسط مدرسین مختلف حوزه گردشگری از مراکز، موسسات و دانشگاههای کشور بود که نشان از استقبال مدرسین از این مهم داشت .اما بصورت غیر قابل باوری در روز برگزاری مراسم در تهران هیچ نامی از مدرس برتر برده نشد و گو این که این بخش کاندیدایی نداشته و یا برگزار کنندگان و داوران احتمالی به جمعبندی خاصی نرسیده باشند!

هرچند سکوت مجری برنامه و عدم اطلاع رسانی توسط دست اندرکاران چرایی حذف عنوان مدرس برتر گردشگری را در هاله ای از ابهام برده است، اما جالب تر از حذف این موضوع در سطح مراسم کشوری ، شاهد نوآوری و بدعت اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در انتخاب مدرس برتر گردشگری در این استان بودیم.

این اداره کل با ابتکار عمل سه تن از کارکنان خود را به عنوان مدرس برتر معرفی کرد و در پاسخ به اعتراضها ( بصورت تلویحی) اذعان داشت که مراد از انتخاب مدرس برتر گردشگری ، تدریس در موسسات تابعه اداره کل در دوره های کوتاه مدت گردشگری بوده است!

نکته قابل تامل این که این موسسات که تعداد آنها محدود و به انگشتان یک دست هم نمی رسند در طول سال با برگزاری چند کلاس آموزشی کوتاه مدت در مقایسه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز علمی کاربردی و حتی فنی حرفه ای استان به منزله عدد یک در مقابل صد بوده و در نظر نگرفتن 99 درصد مدرسین گردشگری استان و انتخاب سه نفر از کارکنان آن اداره کل حساسیتها را افزون نمود.

بقول یکی از اساتید مطرح و پر سابقه این استان که هم در دانشگاهها و موسسات تدریس کرده و هم سابقه بیشتری نسبت به مدرسین منتخب دارد، گو این که در این استان فقط موسسات وابسته به اداره کل هستند که متخصص گردشگری تربیت می کنند و بقیه دانشگاهها و موسسات به پرورش چغندر اشتغال دارند!!

وجود صدها دانشجو در مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری در رشته های گردشگری در استان و بالاتر از آن تلاش و کوشش دهها استاد و مدرس علاقه مند و مشتاق تدریس در گردشگری که نامشان از قلم بانیان مراسم افتاد تنها این پیام را گوشزد می کند که مراسم دولتی با نگاه صرف درون سازمانی برگزار و این رویه با تلاش های ریاست محترم جمهوری و شعار خصوصی سازی دولت یازدهم در تضاد کامل است و حداقل انتظار از مدیر کل جدید میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان که خود نیز از بدنه دانشگاه برآمده توجه توامان به این رفتار و اقداماتی است که نمی توان نتیجه و بازخورد آن را در کارنامه ایشان نادیده گرفت و آیندگان را از قضاوت در این خصوص برحذر داشت.


در برنامه ریزی بعمل آمده برای بزرگداشت روز جهانی جهانگردی همواره تجلیل و معرفی پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت گردشگری کشور که هر سال بنا به فراخور با عناوینی چون خادمین گردشگری، برترین های گردشگری و....انتخاب و معرفی می شوند ، حواشی زیادی در رسانه ها و افکار عمومی بویژه در نزد دست اندرکاران گردشگری بوجود می آورد و تا مدتها نیز ورد زبانها می شود.

اما این ابتکار عمل که دیگر لفظ ابتکار و نوآوری برآن نباید گذاشت و به یک اقدام حسنه تبدیل شده مدتی است با توجه به نوع انتخاب ها ، حساسیت های مضاعفی در نزد دست اندرکاران و صاحبان اصلی صنعت گردشگری بوجود آورده است.

بطور مثال بحث انتخاب مدرس برتر گردشگری کشور در سال جاری وارد فاز جدیدی از این حساسیت ها گردید.

برای این منظور چندی پیش از سوی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور همچون سایر بخشهای انتخاب برترین ها ، فرم های مشخصی به ادارات کل استانی ارسال و از آنها خواسته شد تا مدرسین برتر خود را معرفی و یا توسط مدرسین متقاضی که اعلام آمادگی کرده اند پر شده و به مرکز ارسال گردد تا در مراسم به برترین مدرسین لوح ویژه اهدا شود.

نکته حایز اهمیت پر کردن دهها فرم توسط مدرسین مختلف حوزه گردشگری از مراکز، موسسات و دانشگاههای کشور بود که نشان از استقبال مدرسین از این مهم داشت .اما بصورت غیر قابل باوری در روز برگزاری مراسم در تهران هیچ نامی از مدرس برتر برده نشد و گو این که این بخش کاندیدایی نداشته و یا برگزار کنندگان و داوران احتمالی به جمعبندی خاصی نرسیده باشند!

هرچند سکوت مجری برنامه و عدم اطلاع رسانی توسط دست اندرکاران چرایی حذف عنوان مدرس برتر گردشگری را در هاله ای از ابهام برده است، اما جالب تر از حذف این موضوع در سطح مراسم کشوری، شاهد نوآوری و بدعت اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در انتخاب مدرس برتر گردشگری در این استان بودیم.

این اداره کل با ابتکار عمل سه تن از کارکنان خود را به عنوان مدرس برتر معرفی کرد و در پاسخ به اعتراضها (بصورت تلویحی) اذعان داشت که مراد از انتخاب مدرس برتر گردشگری ، تدریس در موسسات تابعه اداره کل در دوره های کوتاه مدت گردشگری بوده است!

نکته قابل تامل این که این موسسات که تعداد آنها محدود و به انگشتان یک دست هم نمی رسند در طول سال با برگزاری چند کلاس آموزشی کوتاه مدت در مقایسه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز علمی کاربردی و حتی فنی حرفه ای استان به منزله عدد یک در مقابل صد بوده و در نظر نگرفتن 99 درصد مدرسین گردشگری استان و انتخاب سه نفر از کارکنان آن اداره کل حساسیت ها را افزون نمود.

بقول یکی از اساتید مطرح و پر سابقه این استان که هم در دانشگاه ها و موسسات تدریس کرده و هم سابقه بیشتری نسبت به مدرسین منتخب دارد، گو این که در این استان فقط موسسات وابسته به اداره کل هستند که متخصص گردشگری تربیت می کنند و بقیه دانشگاه ها و موسسات به پرورش چغندر اشتغال دارند!!

وجود صدها دانشجو در مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری در رشته های گردشگری در استان و بالاتر از آن تلاش و کوشش دهها استاد و مدرس علاقه مند و مشتاق تدریس در گردشگری که نامشان از قلم بانیان مراسم افتاد تنها این پیام را گوشزد می کند که مراسم دولتی با نگاه صرف درون سازمانی برگزار و این رویه با تلاش های ریاست محترم جمهوری و شعار خصوصی سازی دولت یازدهم در تضاد کامل است و حداقل انتظار از مدیر کل جدید میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان که خود نیز از بدنه دانشگاه برآمده توجه توامان به این رفتار و اقداماتی است که نمی توان نتیجه و بازخورد آن را در کارنامه ایشان نادیدهگرفت و آیندگان را از قضاوت در این خصوص برحذر داشت.

 

فرید جواهرزاده/ مدرس گردشگری