امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۲۶ آوریل ۲۰۱۹
استعفای رییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی:شایعه یا واقعیت؟
 

در پی شنیده های چند روز گذشته مبنی بر استعفای محمد قانعی رییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، نامه ای از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در فضای مجازی منتشر شده که در آن به شکایت واصله از دوتن از اعضای هیات مدیره اتحادیه اشاره گردیده که در آن تصریح شده پس از بررسی و تایید یکی از این دونفر استعفای خود را تسلیم اتاق اصناف مشهد نموده است که این مهم در حال پیگیری و اقدام می باشد.

براساس گزارش واصله محمد قانعی در گفتگوی تلفنی با "هتل" ،نامه استعفای خود را تایید و تاکید کرد نتیجه قطعی آن مشخص نیست.

هتل" در خصوص شرح ماوقع، مصاحبه ای نیز با فریدالدین عطار ، مدیر هتل تارا انجام داده که شاکی پرونده مذکور می باشد.

مشروح این گفتگو درشماره آتی نشریه به چاپ خواهد رسید